Warunki gwarancji PREMIUM

Głównym założeniem wersji PREMIUM jest wparcie klienta w jak najszerszym zakresie. W okresie wsparcia powdrożeniowego praktycznie przejmujemy w pełni administrowanie urządzeniem UTM na okres 30 dni. W tym czasie rola lokalnego administratora ogranicza się do przyjmowania i przekazywania nam informacji o problemach zaobserwowanych przez użytkowników. Z uwagi na powyższe nie chcemy współpracy przy wdrożeniu zamykać sztywno określone ramy.
Staramy się aby czas reakcji ograniczyć do minimum i dokonywać korekt i poprawek w konfiguracji urządzenia UTM na bieżąco, nie mniej jednak rezerwujemy sobie prawo, że inżynier wsparcia technicznego SerwiTECH w czasie maksymalnie 2 dni roboczych podejmie czynności zmierzające do wyjaśnienia i naprawienia zgłoszonego problemu.
  1. problemy w działaniu konfiguracji należy zgłaszać przez stronę https://serwitech.com
  2. przedstawiciel klienta zobowiązany jest do ścisłej współpracy z inżynierem wdrożenia SerwiTECH
  3. w sytuacji gdy w celu wyeliminowania problemu lub przeprowadzenia jego diagnostyki inżynier wparcia technicznego poprosi o stworzenie możliwości technicznych dostępu do GUI urządzenia, nie wyrażenie zgody na taką formę działania może stanowić dla inżyniera wsparcia technicznego argument o odrzuceniu zgłoszenia o usterce

Z gwarancji są wykluczone sytuacje:

  1. błędów oprogramowania lub sprzętu współpracującego z urządzeniem
  2. błędów oprogramowania wewnętrznego urządzenia (firmware)
  3. usterki technicznej urządzenia
  4. wadliwe działanie sieci komputerowej której przyczyna nie ma związku z konfiguracją urządzenia UTM