Frequently Asked Question

Czy korzystanie ze wsparcia na tej stronie jest płatne?
Last Updated 3 years ago

Bezpłatne wsparcie techniczne jest udostępnione dla klientów przez 90 dni od zakończenia naszego wdrożenia STANDARD (ograniczony zakres wsparcia) i 30 dni od zakończenia wdrożenia PREMIUM (pełny zakres wsparcia).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!