Frequently Asked Question

Czy korzystanie ze wsparcia na tej stronie jest płatne?
Last Updated 10 months ago

Bezpłatne wsparcie techniczne jest udostępnione dla klientów przez 90 dni od zakończenia naszego wdrożenia STANDARD (ograniczony zakres wsparcia) i 30 dni od zakończenia wdrożenia PREMIUM (pełny zakres wsparcia).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!