Cennik dotyczy klientów którzy potrzebują wsparcia technicznego ale nie podlegają pod wsparcie techniczne wynikające z umów wdrożenia tj. klientów których wsparcie powdrożeniowe się zakończyło lub klientów którzy nie korzystali z naszych usług wdrożenia.

Każdy użytkownik urządzenia UTM Stormshield może skorzystać z naszego wsparcia technicznego.

Koszt rowiązania problemu:
1 rb - 120 PLN bez VAT (rozliczenie 1/2 godzinne)/*

*/ oznacza, że jeżeli czas wykorzystany na realizację zgłoszenia był mniejszy niż 30 minut to pobierana jest połowa stawki godzinowej. Czas liczony jest od momentu potwierdzenia przez Inżyniera SerwiTECH rozpoczęcia realizacji zlecenia i kończy się w momencie potwierdzenia przez Klienta rozwiązanie problemu lub odwołanie zlecenia.