Frequently Asked Question

Jak opisywać zgłoszenie?
Last Updated 3 years ago

Pamiętaj aby w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy problemów z usługami sieciowymi koniecznie podawać adres IP komputera na którym problem został zaobserwowany, dokładny czas zdarzenia oraz precyzyjnie opisać zarówno sam problem jak i okoliczności w jakich został on zaobserowawny. Warto podać wszelkie znane informacje jakie wydają się, że mogą mieć znaczenie dla występowania problemu.
Polecamy również załączyć do zgłoszenia PRINTSCREEN obrazujący zaobserwowany problem, komunikat, etc.

Przykład opisu:
Użytkownik z komputera o adresie IP:192.168.0.100 w dniu 1.01.2015 (o godz. 10.15-10.30) próbował za pomocą przeglądarki IE otworzyć stronę o adresie URL: https://www.stronka.pl
Połączenie zostało zresetowane, przeglądarka wyświetliła jedynie komunikat, że podana strona jest nie dostępna.
Ta sama strona otwierana z komputera o adresie IP:192.168.10.200 otwiera się prawidłowo.
System operacyjny komputera to Windows 7 Pro, wersja przeglądarki IE 8.1.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!