Frequently Asked Question

Konfiguracja fabryczna - przywracanie
Ostatnio odświeżony 2 lata temu

Urządzenie Stormshield UTM można przywrócić do konfiguracji domyślnej (fabrycznej) na dwa sposoby:

  1. nacisnąć i przytrzymać (przez długi czas) przycisk przywracania domyślnej konfiguracji*
  2. z poziomu SSH wykonać polecenie defaultconfig -f

*każdy model jest wyposażony w przycisk przywracania domyślnej konfiguracji. Przycisk ten nie jest opisany na obudowie. Występuje on w postaci małego przycisku do naciśnięcia którego niezbędny jest cienki pręt (np. rozgięty spinacz biurowy). Niektóre urządzenia mają dwa tego typu przyciski przy czym ten drugi jest opisany jako RESET i nie służy do przywracania domyślnej konfiguracji. Przycisk należy przytrzymać naciśnięty do momentu aż urządzenie wyda serię dźwięków, w zależności od modelu czas konieczny do uzyskania tego efektu jest różny i może, w przypadku najmniejszych modeli, dochodzić do 2 minut.

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!