Frequently Asked Question

Czy ten Portal jest jedyną formą komunikacji po wdrożeniu?
Last Updated 3 years ago

W przeciągu 30 dni od zakończenia wdrożenia dostępne jest równocześnie wsparcie telefoniczne (o ile takie wsparcie zostanie ustalone na etapie zamawiania wdrożenia) oraz poprzez narzędzia do pomocy zdalnej (preferowany TeamViewer). Wymagane jest aby w sytuacji gdy zgłoszenie problemu odbędzie się telefonicznie dokonać również zgłoszenia poprzez ten Portal.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!